Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Το αληθινό θάρρος είναι στην αλλαγήΕκείνος που έχει το θάρρος να αντιμετωπίζει μπορεί να φέρει την αλλαγή.

Περίπτωση
Κάθε που συναντούμε μια πρόκληση και μια αρνητική αντίδραση αναδύεται, επιθυμούμε αυτόματα να απομακρυνθούμε από την κατάσταση έτσι ώστε η αρνητικότητα να πάψει. Αλλά η αλήθινή πρόκληση δεν είναι τόσο η ίδια η κατάσταση, αλλά η ανάδυση και η έκφραση μιας εσωτερικής μας αδυναμίας.

Εκείνος που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει την αδυναμία αυτή και να εργαστεί μέσα και πέρα από αυτή θα μπορεί αντίστοιχα να φέρει την αλλαγή.

Eμπειρία
Όταν είμαι σε θέση να αντιμετωπίζω την πρόκληση του να δουλεύω και να νικώ τις αδυναμίες μου , αντί να αποφεύγω τις καταστάσεις τότε είμαι και σε θέση να βιώνω βελτίωση σε κάθε μου βήμα. Έτσι δεν θα υπάρχει αυτό το αίσθημα τις απελπισίας αλλά ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης.

Άρα υπάρχει η δυνατότητα να μαθαίνουμε από την κάθε κατάσταση και έτσι να προχωρούμε σταθερά.