Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Συνειδητοποιώντας το Σκοπό μας...Είμαστε όλοι πηγές τις πιο δυνατής ενέργειας στον πλανήτη επειδή διαθέτουμε έναν νου και μια διάνοια που έχουν την ικανότητα παραγωγής σκέψεων, ιδεών και πράξεων. Αν όμως δεν υπάρχει στόχος (σκοπός και αντικείμενο) στη δημιουργηκότητά μας, αν απουσιάζουν η εστίαση και η κατεύθυνση, η ενέργεια και η δύναμή μας θα σπαταληθεί σε πλήθος κατευθύνσεων...και μετά πώς νιώθουμε ότι σπαταλήσαμε ενέργεια;  Μας μένει μια αίσθηση ότι «στραγγίσαμε» από ενέργεια και μια αιθέρια ενοχή ότι σπαταλήσαμε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια...
Έτσι όπως ένας λαμπτήρας συγκεντρώνει και εκπέμπει την ηλεκτρική ενέργεια, έτσι και ένας ξεκάθαρος σκοπός εστιάζει και εκπέμπει την ενέργεια του εαυτού.  Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο και ας στοχαστούμε το σκοπό της ζωής μας και το πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε το σκοπό αυτό στη μέρα μας, κάθε μέρα. Θα δείτε το σκοπό σας στο μάτι του νου σας... μια μέρα θα σας εμφανιστεί...απρόσμενα ίσως....ίσως με μια μόνο σκέψη, ή μια ξεκάθαρη μοναδική εικόνα έντονης διαύγειας (ακρίβειας), όπως και να εμφανιστεί θα τον αναγνωρίσετε με σιγουριά ...πέρα από κάθε αμφιβολία.