Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Ανοιχτός στη μάθηση...

Ο εύκολος τρόπος να λαμβάνουμε καλές ευχές είναι να είμαστε ανοιχτοί στη μάθηση...


Περίπτωση
Αντιμετωπίζουμε και αρνητικές και θετικές καταστάσεις στη ζωή μας. Όταν έρχονται οι αρνητικές έχουμε τη συνήθεια να περιμένουμε ευλογίες από το Θεό ή κάποιον σπουδαίο άνθρωπο έτσι ώστε η αρνητικότητα που αντιμετωπίζουμε να τελειώσει. Άλλα κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει...
Λύση
Η μέθοδος για να λάβουμε ευλογίες είναι να αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας στη ζωή. Το να μαθαίνω σημαίνει να μην επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Αυτή η μελέτη των εμπειριών δρα ως «μηχανή» που μας προωθεί στα σίγουρα...