Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Εκείνος που μεταμορφώνει τον εαυτό του ... είναι ο νικητήςΕκείνος που μεταμορφώνει τον εαυτό του ... είναι ο νικητής


Περίπτωση
Όταν συνομιλούμε ή έχουμε μια αντιπαράθεση με κάποιον, έχουμε αναπτύξει τη συνήθεια να θέλουμε να έχουμε την τελευταία κουβέντα. Θέλουμε  ο άλλος να μας καταλάβει. Όταν το πετύχουμε νιώθουμε την ικανοποίηση της νίκης... αλλά σύντομα κατανοούμε ότι ούτε ο άλλος είναι ικανοποιημένος ούτε και εμείς έχουμε μάθει κάτι καινούργιο...

Λύση
Για να είμαστε συνεχώς οι νικητές, θα πρέπει να δείξουμε προσοχή στο να μαθαίνουμε από κάθε κατάσταση. Χρειάζεται να δούμε ποια είναι τα επόμενα σημεία της δικής μας εσωτερικής μεταμόρφωσής και όχι το πως θα μπορούσαμε να δικαιωθούμε.
Άλλωστε μια σχολική τάξη είναι πιο χαρούμενα δημιουργική από μια...
δικαστική αίθουσα.


Ασκήση
1. Σήμερα σε πόσες συνομιλίες και επαφές σκέφτηκα το κοινό όφελος και σε πόσες ένα συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα; Πώς ένιωσα στις δύο περιπτώσεις;