Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Εξάσκηση για ... μεγάλο χρονικό διάστημα



Κατάσταση
Είναι φορές που μας
φαίνεται πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο, να διατηρήσουμε θετικές σκέψεις και αισθήματα όταν αντιμετωπίζουμε αρνητικές καταστάσεις.
Όση δύναμη θετικής πρόθεσης  και να επιστρατεύσουμε, νιώθουμε ότι δεν είναι αρκετή μπροστά στις προκλήσεις που έρχονται με τη μορφή σχέσεων, φυσικής ασθένειας, δύσκολων καταστάσεων κλπ. Νιώθουμε αδύναμοι...


Λύση
Μια
εξάσκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διατήρηση του εσωτερικού μας αυτοσεβασμού θα μας βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση.
Το να διατηρώ τον αυτοσεβασμό μου σημαίνει το να εκτιμώ και να βιώνω τη μοναδικότητά της αληθινής μου ύπαρξης. Με αυτή την ειλικρινή εξάσκηση του αυτοσεβασμού μου δεν θα εξαρτώμαι από τις εξωτερικές καταστάσεις αλλά θα βρίσκω τη δύναμη μέσα μου.