Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Η Αληθινή στήριξη γνωρίζει την ... Τέχνη της Ελευθέρωσης ...Κατάσταση
Κάποιες φορές όταν προσφέρουμε τη στήριξή μας σε άλλους νιώθουμε ότι στο τέλος εξαρτώνται από μας. Συνεχίζουν να προσδοκούν την ίδια στήριξη και όταν δεν είμαστε σε θέση να την προσφέρουμε.
Έτσι μια "καλή"  χειρονομία γίνεται τελικά δυσκολία και δέσμευση και για μας και για τους άλλους.

Λύση
Όταν παρέχουμε βοήθεια σε κάποιον χρειάζεται να ελέγξουμε μέσα μας: "τί είδους στήριξη παρέχω στ' αλήθεια;" .
Η Αληθινή βοήθεια παρέχει στήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλος να δυναμώνει και να στηρίζεται στις δικές του πλέον δυνάμεις.
Δεν θα υπάρχει καμία προσδοκία μέσα μας ούτε και δέσμευση στην καρδιά τους …