Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Συγκεντρωθείτε ... φυσικά Όταν στοχαζόμαστε κατάλληλα (σκεπτόμαστε βαθιά), σταδιακά γινόμαστε πιο οικονομικοί με την ενέργεια της σκέψης μας. Όταν το γάλα ανακατεύεται, σταδιακά χάνει τον όγκο του και στο τέλος μένει το βούτυρο.
Όταν έχουμε πολλές ιδέες, ή σκέψεις, σχετικά με κάτι συγκεκριμένο και το στοχαστούμε σωστά, αυτές οι ιδέες γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες, δηλαδή ... πιο ουσιαστικές (εστιασμένες)

Το να φέρνουμε τις σκέψεις μας στην ουσία
 ονομάζεται συγκέντρωση

Μια τέτοια συγκέντρωση είναι φυσική και όχι βεβιασμένη. Αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία του στοχασμού είναι αδύνατον να επέλθει πνευματική συγκέντρωση με φυσικό τρόπο

Όταν ο νους φτάσει σε εκείνο το σημείο συγκέντρωσης, η ενέργεια της σκέψης εξοικονομείται, βιώνοντας έτσι την εμπειρία της ενδυνάμωσης. Απελευθερώνεται ένα εσωτερικό ελατήριο που μας ανεβάζει σε άλλο επίπεδο συνειδητότητας ...

Εκεί ξεκινά η αληθινή μας αναζωογόνηση ...