Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Αποστασιοποιημένος παρατηρητήςΜε μια διάνοια ελεύθερη από υποθέσεις,
λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις

Περίπτωση
Με το που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, τη σχετίζουμε ακαριαία με κάποιο προηγούμενο γεγονός και κάνουμε υποθέσεις βάσει της παλιάς μας εμπειρίας με αντίστοιχες καταστάσεις ή άτομα. Τέτοιου είδους υποθέσεις μας ορισμένες φορές μας οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις.  

Λύση
Η λύση βρίσκεται στην αποστασιοποίηση του εαυτού από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Και βεβαία χρειάζεται να μαθαίνουμε από αυτές, όπως και το να είμαστε ανοιχτοί στο να δούμε την κατάσταση με καινούργια ματιά.
Τούτη η αποστασιοποίηση θα μας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις.   

Η αποστασιοποίηση αποτελεί την ιδιαίτερη ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής.
Όταν ενεργοποιείται, ξεκινά και η λειτουργία της "διάνοιας", δηλαδή εκείνης της λειτουργίας που σχετίζεται με την κρίση, διάκριση και την επιλογή-απόφαση.
Ενεργοποιείται με την παύση, τη σιωπή, τον αξιοπρεπή διάλογο με τον εαυτό ή το στοχασμό και απελευθερώνει όλη τη διαύγεια που είναι απαραίτητη:

Ασκήση:
1. Σήμερα, πριν σας έρθει ακαριαία μια λύση "κονσέρβα" στο νου σας για κάποιον ή για κάτι, πάρτε μια μικρή αναπνοή... σταματήστε, ελέγξτε την έτοιμη "κονσέρβα" που αναδύθηκε από την μνήμη και επιλέξτε τη δημιουργία της επόμενής σας σκέψης...