Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Το Σημείο Άλφα 


δεν αρκεί απλά να σκεφτόμαστε σχετικά με το Θεό
χρειάζεται να συγκεντρωνόμαστε σε Αυτόν
η σκέψη δημιουργεί τη θεολογία
η συγκέντρωση δημιουργεί τη σχέση
η σχέση φέρει την Εμπειρία1


το μέσον και ο σκοπός
βέβαια η σκέψη δεν είναι το πρόβλημα, αποτελεί άλλωστε βασική λειτουργία της ψυχής ... αν όμως η ψυχή ταυτιστεί με αυτή ξεκινάει η κατάχρησή της και κάθε κατάχρηση πηγαίνει την ψυχή μακριά από τον προορισμό της ... τη ζωντανή σχέση

η τροφή
όπως η τροφή... η ίδια δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά αν είναι ακατάλληλη ή καταναλωθεί σε ακατάλληλες ποσότητες, πηγαίνει την ψυχή μακριά από τον προορισμό της που είναι  ... η υγιής σχέση με το σώμα της  

η σιωπή και η Υπέρτατη Ψυχή
στην σιωπή η ψυχή αφήνει και το τελευταίο της απατηλό στήριγμα που είναι η ταύτισή της με το νου, πόσο μάλλον με τη γλώσσα... επιλέγει μια σκέψη και πειραματίζεται να δει αν τη νιώθει αληθινή ... όπως με ένα καλό μας φίλο, τα πολλά λόγια είναι πάντα λίγα, έτσι και με την Υπέρτατη Ψυχή, την πιο Αγνή Ψυχή του σύμπαντος, οι πολλές σκέψεις μας απομακρύνουν  ... διακόπτουν τη σχέση, την αγάπη

Επίσκεψη στον Φίλο μου
Ας πάω πέρα από τις πολύπλοκες "ασκήσεις" και "μεθόδους" ... ας φύγω πέρα και απ' τις νοητικές ακροβασίες ... δεν χρειάζεται να καμπυλώσω το χώρο-χρόνο για Τον συναντήσω, ούτε να καταμετρήσω όλα τα νετρίνα !...

αλίμονο αν θα χρειάζονταν όλα αυτά για να μιλήσω σε έναν αγαπημένο ... δεν χρειάζεται να ρίξω τον εαυτό μου χαμηλά και να τον παρακαλέσω ... αντιθέτως ένας αληθινός φίλος επιθυμεί να συνομιλήσουμε ως ίσοι ... όχι ίδιοι ... αλλά ίσοι ...

με τη στροφή του διακόπτη του νου αλλάζω απαλά τη συνειδητότητά μου... "είμαι μια γαλήνια ψυχή..." , "ένα φωτεινό ον" , "ένα πνευματικό ον γαλήνης"  ,"η φυσική μου συνειδητότητα είναι η συνειδητότητα ότι είμαι μια ψυχή... αυτή είναι η φύση μου..." ...
εκεί στη σιωπή η συνειδητότητά μου συντονίζεται με τη συνειδητότητα της Υπέρτατης Ψυχής ... "ένα φωτεινό ον με όλες τις δυνάμεις του ενεργές", της μοναδικής ψυχής στο σύμπαν που είναι αδιάκοπα σε Συνειδητότητα Ψυχής ... σιγά-σιγά μαθαίνω να ακούω τη καρδιά Σου ...είσαι ο Αιώνιός μου Φίλος ... μπορώ και απορροφώ την δύναμη της Αγάπης σου...


_______________________________________
1 Από το βιβλίο "Σημείο Άλφα – προσεγγίζοντας το Θεό"
του Anhtony Strano