Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Οκνηρία, σύγκριση, ζήλεια... δυσφήμιση


Ο σπόρος της ζήλειας είναι η οκνηρία. Όταν είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και αναλαμβάνω την ευθύνη της δέσμευσης σε ένα υψηλό έργο, τότε θα εργάζομαι με ενθουσιασμό και ακρίβεια, χωρίς να συγκρίνω τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου με τα αποτελέσματα της προσπάθειας κάποιου άλλου, γνωρίζοντας ότι ο καρπός της προσπάθειας θα έρθει οπωσδήποτε τη σωστή στιγμή.