Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Τα αντίδοτα της Αλαζονείας


Ας είναι οι σκέψεις μου με αυτοσεβασμό κι ας είναι οι λέξεις και οι πράξεις μου με ταπεινότητα. Έτσι η αλαζονεία εξαφανίζεται.