Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Ουκ εν τω πολλώ το ευ...


Στην προσπάθεια μας να λύσουμε κάποιο πρόβλημα αγγίζουμε την υπερβολή, όπως σκεφτόμαστε, μιλούμε, δρούμε, και ακούμε πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο είναι ήδη ένα πρόβλημα... και συνήθως το μοναδικό...
Όταν νιώθω πλήρης δεν νοιώθω την ανάγκη να έχω άποψη για το κάθε τι. Δεν επιθυμώ να αποδείξω κάτι στους άλλους.
Όταν με πνευματική άσκηση και συστηματικότητα μαθαίνω στον εαυτό μου να βιώνει αυτήν την έμφυτη πληρότητα οπουδήποτε & οποτεδήποτε, τα προβλήματά μου μειώνονται αυτομάτως.