Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Βαθιές Ρίζες


Όταν οι αρχές μου είναι πολύ βαθιά ριζωμένες μέσα μου, τότε θα τις ακολουθώ, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις και τους άλλους.

Βαθιά ριζωμένες σημαίνει ότι έχουν γίνει ένα με την ύπαρξή μου δηλαδή τις έχω κατανοήσει, βιώσει και εφαρμόσει.

Ποτέ δεν θα έχω την προσδοκία να τις αποδέχονται, να τις σέβονται και να τις ακολουθούν και οι άλλοι. Αυτό συμβαίνει αυτόματα επειδή οι αξίες με θρέφουν εσωτερικά και έτσι δεν ζω μέσα από την κατανόηση, βιώματα και την εφαρμογή που οι άλλοι επιτυγχάνουν.

Έτσι θα ζω με την ευτυχία που παράγω αυτόνομα μέσω της πνευματικής προσπάθειας και των επιτευγμάτων που την συνοδέυουν: αρετές και δυνάμεις