Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Στο ίδιο έργο θεατές & συμμετέχοντες...Ο ενθουσιασμός είναι ζωντανή πνευματικότητα.

Οτιδήποτε συμβαίνει στo θέατρο της ζωής μου είναι αντανάκλαση της εσωτερικής μου κατάστασης, έτσι ο πηγαίος ενθουσιασμός θα φέρει θαυμάσια δώρα στο «δράμα» της ζωής, όχι μόνο για εμένα αλλά και για τις ψυχές που με περιβάλλουν.