Διάνοια

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο κρίσιμη λειτουργία εμάς των ψυχών

3 Ουσιαστικά συνδέονται με τη διάνοια: Φίλτρο, Φρένο και ο Φακός ...

Είναι Φίλτρο και Φρένο της ψυχής γιατί όταν λειτουργεί φυσιολογικά μπορούμε να φρενάρουμε και να διαχωρίζουμε τις άχρηστες και αρνητικές σκέψεις από τις θετικές και να αποφασίζουμε ποιες θα φυτέψουμε στο νου και τη ζωή μας...

...αλλά και Φακός ή αλλιώς τρίτο μάτι γιατί μας βοηθάει στη συνειδητοποίηση και την ενόραση. 

Είναι Φακός τηλε-σκόπιου γιατί μπορούμε να διακρίνουμε τις συνέπειες των σκέψεων, λέξεων και πράξεών μας στο μέλλον... 

Είναι Φακός μικρο-σκόπιου γιατί τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διακρίνουμε μικρόβια που μπορεί να μας προκαλέσουν συναισθηματικές ή πνευματικές ασθένειες όπως η λύπη, ο θυμός, άγχος, ανασφάλεια, αμφιβολία, ανησυχία....

Είναι Φακός περι-σκόπιου όταν θέλουμε να κοιτάξουμε προς τα έξω, να παρατηρήσουμε να κατανοήσουμε, να αποφασίσουμε κάποια κίνηση και την κατάλληλη στιγμή να στραφούμε προς τα μέσα και να παραμείνουμε γαλήνιοι και ακίνητοι...

Είναι Φακός στηθο-σκόπιου. Όταν η διάνοια είναι τόσο αιθέρια εστιασμένη που αναγνωρίζει την αλήθεια πίσω από τη φαινομενική πραγματικότητα..."τα φαινόμενα απατούν..." ...καμιά φορά το λέμε αυτό διαίσθηση ή εσωτερική καθοδήγηση: το τρίτο μάτι μπορεί να συντονιστεί με τους αόρατους κραδασμούς ανθρώπων και καταστάσεων. Οι κραδασμοί είναι ενέργειες οι οποίες εκπέμπονται διαρκώς ιδαίτερα από ζωντανά όντα.


... με τη διάνοια συνδέονται επίσης και 3 Ρήματα...!

κατανοώ [ρημα]: Η ικανότητα να κατανοούμε σωστά είναι πολύ σημαντική, αφού ανά­λογη με την ορθότητα της κατανόησης μας είναι και η ενέργεια που θα ακολουθήσει. Λανθασμένη ή περιορισμένη κατανόηση σημαίνει μη θετι­κό αποτέλεσμα.

ισορροπώ [ρήμα]: Είναι η βάση της αρμονίας σε όλες τις όψεις της ζωής μέσα στο σύμπαν. Οι εμπειρίες μας στη ζωή μάς διδάσκουν πόσο σημαντικό εί­ναι να διατηρούμε μια ισορροπία, ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικές αξίες ή αρετές. Yπάρχουν «ζευγάρια αρετών» που πρέπει να χρησιμοποι­ούνται σε ισορροπία, ώστε να αποφεύγονται οι ακρότητες και η κατάλη­ξη μιας θετικής ιδιότητας σε αδυναμία. Για παράδειγμα, ανεκτικότητα + θάρρος. Είμαι ανεκτικός σημαίνει αποδέχομαι ήρεμα τη διαφορετικό­τητα χωρίς να αντιδρώ αρνητικά. Καταλαβαίνω πως ο καθένας παίζει τον δικό του μοναδικό ρόλο, πως έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός, ακό­μα και να έχει αδυναμίες. Ωστόσο, ανεκτικότητα δεν σημαίνει να «κατα­πίνω» πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ, να πιέζομαι ή να μην εκφρά­ζομαι. 
Γι' αυτό η ανεκτικότητα πρέπει να εξισορροπείται με το θάρρος. Το θάρρος να διατηρώ τη θέση και την αξιοπρέπεια μου, εκφράζοντας με γαλήνη και σεβασμό τις πε­ποιθήσεις και τη γνώμη μου προς τις απόψεις και την ύπαρξη των άλλων, . Άλλα τέτοια «ζευγάρια αρετών» είναι η αγά­πη + αποστασιοποίηση, η αποφασιστικότητα + υπομονή κλπ.

διακρίνω [ρήμα]: Η ψυχή έχει τη δύναμη της απόφασης, της επιλογής. Επιλέγουμε πώς θα ανταποκριθούμε σε οποιαδή­ποτε κατάσταση, αρνητικά ή θετικά. Συνειδητοποιώντας αυτή μας τη δύ­ναμη, αυτόματα σταματάμε να κατηγορούμε ανθρώπους και καταστά­σεις για τη δυστυχία μας. Είναι φυσικό βέβαια κάποιες φορές να παίρ­νουμε λάθος αποφάσεις, αφού δεν είμαστε τέλειοι. Το ουσιαστικό όμως είναι να μπούμε στη διαδικασία της μάθησης.

Προθυμία για μάθηση δηλώνει μια διάνοια που έχει αρχίσει να ανοίγει...